Polityka
prywatności

Rejestracja w serwisie www.e-presta.pl wiążę się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez serwis ePresta, 28 Station Street, Wakefield, West Yorkshire, WF1 5AF, England. w rozumieniu Ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie od serwisu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn.18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych służy do celów realizacji oferty serwisu, w tym wystawienia paragonu lub faktury VAT. Serwis współpracuje również z innymi partnerami w zakresie swojej oferty. W przypadku realizacji oferty ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom jedynie mając na celu realizację oferty.